SCOSHA

TINY EVIL EYE BRACELET - Silver / Scarlett

$125.00

TINY EVIL EYE BRACELET is accented with a tiny turquoise stone  -  sterling silver tiny eye charm  - 1mm turquoise stone - sterling silver signature button closure  -  2mm braided...